Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Khuyến Mãi Không Ngừng, Nhận Quà Không Ngớt Cùng 5 Giải Đấu Hàng Đầu Châu Âu
Casino Trực Tuyến, 100% Siêu Thưởng Đăng Ký, Đến 1 Triệu Đồng!
GỬI TỐI THIỂU( VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
200,000 100% 1,000,000 20 Casino Trực Tuyến Không Nhận Cùng Lúc

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu gửi tiền tại K8 trong thời gian khuyến mãi.
 2. 2. Thành viên mới cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 3. 3. Số tiền gửi lần đầu tại Casino Trực Tuyến sẽ được thưởng tối đa 100%, lên đến 1,000,000 VND.
 4. 4. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 20 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Casino Trực Tuyến, trước khi yêu cầu rút tiền,
  Ví dụ:
   - Chuyển quỹ vào tài khoản Casino Trực Tuyến = 200,000 VND
   - Nhận Thưởng 100% Khuyến Mãi = 200,000 x 100% = 200,000 VND
   - Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 200,000) x 20 = 8,000,000 VND
 6. 6. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 7. 7. Tất cả các đơn cược ngoài Casino Trực Tuyến sẽ không được tính doanh thu.
 8. 8. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 9. 9. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Siêu Thưởng Đăng Ký 108% Đến 1.2 Triệu Đồng Tại Thể Thao.
GỬI TỐI THIỂU( VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
200,000 108% 1,200,000 18 Thể Thao Không Nhận Cùng Lúc

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu gửi tiền tại K8 trong thời gian khuyến mãi.
 2. 2. Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 200,000 VND.
 3. 3. Số tiền thưởng tối đa lên đến 1,200,000 VND.
 4. 4. Thành viên mới cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 18 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Thể Thao, trước khi yêu cầu rút tiền, Ví dụ:
    - Chuyển quỹ vào tài khoản Thể Thao = 200,000 VND
    - Nhận thưởng 108% khuyến mãi = 200,000 x 108% = 216,000 VND
    - Số tiền cược yêu cầu = (200,000 + 216,000) x 18 = 7,488,000 VND
 6. 6. Thành viên chỉ được tham gia duy nhất một lần thưởng chào mừng tại K8.
 7. 7. Tất cả các đơn cược ngoài Thể Thao sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 8. 8. Đối với khuyến mãi thể thao nếu thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5, Hồng Kông 0.5, Malaysia 0.5, Indonesia -2.0 sẽ không được tính vào doanh thu cược.
 9. 9. Cược tất cả (cược hết số tiền gửi và tiền thưởng Khuyến Mãi) trong 2 vé cược đầu tiên khi tham gia Khuyến Mãi này và đặt 2 vé cược trong cùng 1 trận đấu cùng 1 loại cược giống nhau được coi là không hợp lệ. Tổng tiền cược tối đa cho 2 lần cược đầu tiên phải thấp hơn hoặc bằng với số tiền gốc gửi vào ban đầu. Các tài khoản vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền Khuyến Mãi và tiền thắng (nếu có).
 10. 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Chào mừng thành viên mới tham gia thể thao tặng ngay 58% lên đến 3,8 triệu
GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
200,000 58% 3,800,000 15 Thể Thao Không Nhận Cùng Lúc

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi được áp dụng tại Thể Thao cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu và có gửi tiền tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 2. 2. Thành viên mới cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 3. 3. Số tiền gửi lần đầu tại Thể Thao sẽ được thưởng tối đa 58%, lên đến 3,800,000 VND.
 4. 4. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 15 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Thể Thao, trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
 6. - Nhận Thưởng 58% Khuyến Mãi = 200,000 x 58% = 116,000 VND
 7. - Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 116,000) x 15 = 4,740,000 VND
 8. 6. Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia một lần Thưởng Chào Mừng tại K8.
 9. 7. Tất cả các đơn cược ngoài Thể Thao sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 10. 8. Đối với khuyến mãi thể thao nếu thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5, Hồng Kông 0.5, Malaysia 0.5, Indonesia -2.0 sẽ không được tính vào doanh thu cược.
 11. 9. Cược tất cả (cược hết số tiền gửi và tiền thưởng Khuyến Mãi) trong 2 vé cược đầu tiên khi tham gia Khuyến Mãi này và đặt 2 vé cược trong cùng 1 trận đấu cùng 1 loại cược giống nhau được coi là không hợp lệ. Tổng tiền cược tối đa cho 2 lần cược đầu tiên phải thấp hơn hoặc bằng với số tiền gốc gửi vào ban đầu. Các tài khoản vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền Khuyến Mãi và tiền thắng (nếu có).
 12. 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 13. 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Tặng ngay 128% chào mừng Thành Viên Mới tham gia Slot Game lên đến 2,8 triệu
GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
200,000 128% 2,800,000 18 Slot Game Không Nhận Cùng Lúc

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu gửi tiền tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 2. 2. Thành viên mới cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 3. 3. Số tiền gửi lần đầu tại Slot Game sẽ được thưởng tối đa 128%, lên đến 2,800,000 VND.
 4. 4. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên mới cần hoàn tất tối đa 18 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Slot Game trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
 6. - Chuyển quỹ vào tài khoản Slot Game = 200,000 VND
 7. - Nhận Thưởng 128% Khuyến Mãi = 200,000 x 128% = 256,000 VND
 8. - Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200,000 + 256,000) x 18 = 8,208,000 VND
 9. 6. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 10. 7. Tất cả các đơn cược ngoài Slot Game sẽ không được tính doanh thu.
 11. 8. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
PP Game HOT CHILLI Tổng Jackpot 1,000,000,000 VND

Tổng giá trị giải thưởng Hot Slots Game tại PP nhận thưởng may mắn đến 1,000,000,000 VND

Thời gian khuyến mãi:

Khuyến mãi được bắt đầu từ 17:00:00 ngày 15/08/2019 đến 00:59:59 ngày 01/09/2019 (Giờ Việt Nam).

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Khuyến mãi này được chia thành 3 đợt, thời gian chi tiết và quy định của mỗi đợt vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

QUY ĐỊNH ĐỢT I ĐỢT II ĐỢT III
Thời gian khuyến mãi
(Giờ Việt Nam)
17:00:00 15/08/2019
~
20:59:59 31/08/2019
21:00:00 15/08/2019
~
22:59:59 31/08/2019
23:00:00 15/08/2019
~
00:59:59 01/09/2019
Trò Chơi Quy Định Hot Chilli
Monkey Warrior
John Hunter and Aztec Treasure
5 Lions Gold
Tiền của Caishen
Chú khỉ Điên cuồng
888 Con rồng
Đá quý của Người Aztec™
Hot Chilli
Monkey Warrior
John Hunter and Aztec Treasure
5 Lions Gold
Tiền của Caishen
Chú khỉ Điên cuồng
888 Con rồng
Đá quý của Người Aztec™
Hot Chilli
Monkey Warrior
John Hunter and Aztec Treasure
5 Lions Gold
Tiền của Caishen
Chú khỉ Điên cuồng
888 Con rồng
Đá quý của Người Aztec™
Tiền Cược Tối Thiểu Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu
Cách Tính Điểm Dựa trên số tiền thắng cao nhất của 1 vé cược.
Cách tính = Tiền thắng cao nhất của
một vé cược / số tiền cược vé cược
đó x 1000
Mỗi 25,000 VND doanh thu cược
tương đương với 1000 điểm
Dựa trên số tiền thắng cao nhất của 1 vé cược.
Cách tính = Tiền thắng cao nhất của
một vé cược / số tiền cược vé cược đó
x 1000

Dánh sách & cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt:

ĐỢT I
Xếp Hạng Tiền Thưởng
1 2,500,000 VND
2 2,000,000 VND
3 1,500,000 VND
4 1,000,000 VND
5 - 10 500,000 VND
11 - 20 250,000 VND
Tổng số 12,500,000 VND

ĐỢT II & ĐỢT III
Xếp Hạng Tiền Thưởng
1 5,000,000 VND
2 3,750,000 VND
3 2,500,000 VND
4 - 5 2,000,000 VND
6 - 7 1,500,000 VND
8 - 10 1,000,000 VND
11-15 500,000 VND
16-20 250,000 VND
Tổng số 25,000,000 VND

2. Top 20 người có số điểm cao nhất trong mỗi đợt mỗi ngày sẽ được nhận những giải thưởng tương đương với thứ tự trong bảng xếp hạng

3. Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều người chơi có số điểm bằng nhau, người đạt được số điểm đó sớm hơn sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn.

4. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật thường xuyên và hiển thị ngay tại những trò chơi quy định.

5. Nhà cung cấp có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc khuyến mãi này mà không cần thông báo trước trong bất kỳ thời điểm nào

6. Điều Khoản và Điều Kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

Thưởng 2,000,000 VND Mỗi Ngày Khi Đặt Cược Tại Casino Trực Tuyến.
CẤP SAO GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
1 Sao 200,000 10% 500,000 12 Casino Trực Tuyến Nhận Cùng Lúc
2 Sao 1,000,000
3 Sao trở lên 2,000,000

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Thành viên gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay 10% tiền thưởng khuyến mãi.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" hoặc liên hệ nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8 trong thời gian diễn ra khuyến mãi và đặt cược tại Casino Trực Tuyến.
 2. 2. Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 200,000 VND.
 3. 3. Số tiền thưởng tối đa lên đến 2,000,000 VND.
 4. 4. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên cần hoàn tất tối đa 12 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Casino Trực Tuyến, trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
    - Chuyển quỹ vào tài khoản Casino Trực Tuyến = 200,000 VND
    - Nhận thưởng 10% khuyến mãi = 200,000 x 10% = 20,000 VND
    - Số tiền cược yêu cầu = (200,000 + 20,000) x 12 = 2,640,000 VND
 6. 6. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi 1 lần trong ngày.
 7. 7. Chỉ áp dụng cho lệnh gửi tiền có yêu cầu đăng kí khuyến mãi.
 8. 8. Nếu trang gửi tiền không hiển thị mã khuyến mãi, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng 24/7.
 9. 9. Tất cả các đơn cược ngoài Casino Trực Tuyến sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 10. 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Thưởng 2,000,000 VND Mỗi Ngày Khi Đặt Cược Tại Thể Thao.
CẤP SAO GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
1 Sao 200,000 10% 500,000 8 Thể Thao Nhận Cùng Lúc
2 Sao 1,000,000
3 Sao trở lên 2,000,000

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Thành viên gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay 10% tiền thưởng khuyến mãi.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" hoặc liên hệ nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8 trong thời gian diễn ra khuyến mãi và đặt cược tại Thể Thao.
 2. 2. Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 200,000 VND.
 3. 3. Số tiền thưởng tối đa lên đến 2,000,000 VND.
 4. 4. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên cần hoàn tất tối đa 8 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Thể Thao, trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
    - Chuyển quỹ vào tài khoản Thể Thao = 200,000 VND
    - Nhận thưởng 10% khuyến mãi = 200,000 x 10% = 20,000 VND
    - Số tiền cược yêu cầu = (200,000 + 20,000) x 8 = 1,760,000 VND
 6. 6. Mỗi ngày thành viên chỉ được tham gia duy nhất một lần cho chương trình khuyến mãi.
 7. 7. Chỉ áp dụng cho lệnh gửi tiền có yêu cầu đăng kí khuyến mãi.
 8. 8. Nếu trang gửi tiền không hiển thị mã khuyến mãi, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng 24/7.
 9. 9. Tất cả các đơn cược ngoài Thể Thao sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 10. 10. Đối với khuyến mãi thể thao nếu thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5, Hồng Kông 0.5, Malaysia 0.5, Indonesia -2.0 sẽ không được tính vào doanh thu cược.
 11. 11. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Thưởng 2,000,000 VND Mỗi Ngày Khi Đặt Cược Tại Slot.
CẤP SAO GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
1 Sao 200,000 10% 500,000 10 Slot Game Nhận cùng lúc
2 Sao 1,000,000
3 Sao trở lên 2,000,000

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Thành viên gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay 10% tiền thưởng khuyến mãi.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" hoặc liên hệ nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8 trong thời gian diễn ra khuyến mãi và đặt cược tại Slot Game.
 2. 2. Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 200,000 VND.
 3. 3. Số tiền thưởng tối đa lên đến 2,000,000 VND.
 4. 4. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên cần hoàn tất tối đa 10 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Slot Game, trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
    - Chuyển quỹ vào tài khoản Slot Game = 200,000 VND
    - Nhận thưởng 10% khuyến mãi = 200,000 x 10% = 20,000 VND
    - Số tiền cược yêu cầu = (200,000 + 20,000) x 10 = 2,200,000 VND
 6. 6. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi 1 lần trong ngày.
 7. 7. Chỉ áp dụng cho lệnh gửi tiền có yêu cầu đăng kí khuyến mãi.
 8. 8. Nếu trang gửi tiền không hiển thị mã khuyến mãi, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng 24/7.
 9. 9. Tất cả các đơn cược ngoài Slot Game sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 10. 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
20% Thưởng Nạp Lại Mỗi Tuần Tại Slot, Tiền Thưởng Lên Đến 3,000,000 VND.
CẤP SAO GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ
1 Sao 200,000 20% 1,000,000 13 Slot Game Nhận cùng lúc
2 Sao 2,000,000
3 Sao trở lên 3,000,000

Thời Gian Khuyến Mãi

 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Cách Tham Gia

 1. 1. Thành viên gửi tiền mỗi ngày sẽ được nhận ngay 20% tiền thưởng khuyến mãi.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "KHUYẾN MÃI" hoặc liên hệ nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 để được đăng ký chương trình khuyến mãi.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tại K8 trong thời gian diễn ra khuyến mãi và đặt cược tại Slot Game.
 2. 2. Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 200,000 VND.
 3. 3. Số tiền thưởng tối đa lên đến 3,000,000 VND.
 4. 4. Thành viên cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 5. 5. Thành viên cần hoàn tất tối đa 13 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng tại Slot Game, trước khi yêu cầu rút tiền, ví dụ:
    - Chuyển quỹ vào tài khoản Slot Game = 200,000 VND
    - Nhận thưởng 20% khuyến mãi = 200,000 x 20% = 40,000 VND
    - Số tiền cược yêu cầu = (200,000 + 40,000) x 13 = 3,120,000 VND
 6. 6. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi 1 lần trong tuần.
 7. 7. Chỉ áp dụng cho lệnh gửi tiền có yêu cầu đăng kí khuyến mãi.
 8. 8. Nếu trang gửi tiền không hiển thị mã khuyến mãi, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng 24/7.
 9. 9. Tất cả các đơn cược ngoài Slot Game sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược.
 10. 10. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 11. 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
HOÀN TRẢ 1% CASINO TRỰC TUYẾN

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại các sảnh Live Casino dựa trên tổng doanh thu cược trong tuần, cao nhất lên đến 1.00% không phân cấp độ sao của thành viên.

DOANH THU Casino Trực Tuyến
Sảnh AG CÁC SẢNH KHÁC
(EBET)
Dưới 80 triệu 0.60% 0.50%
Từ 80 triệu đến dưới 200 triệu 0.65% 0.55%
Từ 200 triệu đến dưới 600 triệu 0.70% 0.60%
Từ 600 triệu đến dưới 1,2 tỷ 0.80% 0.68%
Từ 1,2 tỷ đến dưới 5 tỷ 0.90% 0.80%
Từ 5 tỷ trở lên 1.00% 0.88%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ KHỦNG 1% THỂ THAO

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại các sảnh Thể Thao dựa trên tổng doanh thu cược trong tuần, cao nhất lên đến 1.00% không phân cấp độ sao của thành viên.

DOANH THU THỂ THAO ONEWORKS, IM, BTi
Dưới 80 triệu 0.38%
Từ 80 triệu đến dưới 200 triệu 0.48%
Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu 0.58%
Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 0.68%
Từ 1 tỷ đến dưới 4 tỷ 0.80%
Từ 4 tỷ trở lên 1.00%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ KHỦNG LÊN ĐẾN 1.2% SLOT GAME

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại các sảnh Slot Games dựa trên tổng doanh thu cược trong tuần, cao nhất lên đến 1.20% không phân cấp độ sao của thành viên.

DOANH THU Slot Game
Sảnh AG Các Sảnh Khác
(PP, PT, PNG, TTG, MG)
Dưới 20 triệu 0.60% 0.38%
Từ 20 triệu đến dưới 200 triệu 0.65% 0.48%
Từ 200 triệu đến dưới 600 triệu 0.70% 0.58%
Từ 600 triệu đến dưới 1,2 tỷ 0.80% 0.68%
Từ 1,2 tỷ đến dưới 4 tỷ 1.00% 0.80%
Từ 4 tỷ trở lên 1.20% 1.00%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ LÊN ĐẾN 1% TẠI XỔ SỐ

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại Xổ Số dựa trên tổng doanh thu cược trong tuần, cao nhất lên đến 1.00% không phân cấp độ sao của thành viên.

DOANH THU XỔ SỐ: KENO, ILOTTO
Dưới 20 triệu 0.50%
Từ 20 triệu đến dưới 200 triệu 0.60%
Từ 200 triệu đến dưới 600 triệu 0.70%
Từ 600 triệu đến dưới 1,2 tỷ 0.80%
Từ 1,2 tỷ đến dưới 4 tỷ 0.90%
Từ 4 tỷ trở lên 1.00%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

CÙNG K8 TRỞ THÀNH VUA THỂ THAO VÀ NHẬN NGAY 994,000 VNĐ MỖI TUẦN

Thời gian khuyến mãi:

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

1. Mỗi chu kỳ khuyến mãi sẽ kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ Thứ Hai và kết thúc vào Chủ Nhật, và tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Thứ 2 của tuần kế tiếp.

2. Dánh sách & cơ cấu giải thưởng:

GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN MỚI CẤP ĐỘ SỐ ĐƠN CƯỢC YÊU CẦU TIỀN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN RÚT TIỀN
TIỀN CƯỢC TỐI THIỂU CỦA 1 ĐƠN CƯỢC ≥ 345,000 VNĐ
Tân Thủ ≥ 5 – 9 28,000 VNĐ 1 vòng
Nghiệp Dư ≥ 10 - 19 62,000 VNĐ
Cao Thủ ≥ 20 - 39 131,000 VNĐ
Siêu Sao ≥ 40 200,000 VNĐ 3 vòng

GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN LÃO LÀNG CẤP ĐỘ SỐ ĐƠN CƯỢC YÊU CẦU TIỀN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN RÚT TIỀN
TIỀN CƯỢC TỐI THIỂU CỦA 1 ĐƠN CƯỢC ≥ 690,000 VNĐ
Nghiệp Dư ≥ 10 - 80 131,000 VNĐ 1 vòng
Cao Thủ ≥ 81 - 150 304,000 VNĐ
Siêu Sao ≥ 151 - 300 580,000 VNĐ
Huyền Thoại ≥ 301 994,000 VNĐ 3 vòng

Điều Kiện & Điều Khoản:

 1. 1. Định nghĩa thành viên mới và thành viên lão làng:
 2. - Những thành viên đăng ký tài khoản sau ngày 01/07/2019 được tính là thành viên mới.
 3. - Những thành viên đăng ký tài khoản trước ngày 01/07/2019 được tính là thành viên lão làng.
 4. 2. Những đơn cược bằng hoặc lớn hơn mức cược quy định mới được tính vào đơn cược hợp lệ, ví dụ:
 5. - Thành viên mới trong 1 chu kỳ khuyến mãi có tổng số đơn cược là 10 đơn cược, trong đó có 5 đơn cược đạt mức cược quy định là 345,000 VNĐ/ đơn cược, và 5 đơn cược còn lại chỉ đạt mức 300,000 VNĐ/ đơn cược, thành viên đó chỉ nhận được phần thưởng của cấp độ "Tân Thủ".
 6. 3. Khuyến mãi này dành cho những đơn cược tại tất cả các sảnh Thể Thao, tất cả đơn cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu hoặc sử dụng chức năng Cash Out và các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5, Hồng Kông 0.5, Malaysia 0.5, Indonesia -2.0 sẽ không được tính vào doanh thu cược.
 7. 4. Khuyến mãi này có thể nhận cùng lúc với những khuyến mãi nạp tiền và hoàn trả khác.
 8. 5. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
88% Hoàn Cược Thua Tại Thể Thao

Thời Gian Khuyến Mãi:

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Áp dụng cho tất cả thành viên đã gửi tiền thành công tại K8.
2. Thành viên có vé cược thua hợp lệ tại các Sảnh Thể thao và có số đuôi may mắn như sau sẽ được hoàn trả tiền cược tương ứng :

Mã Cược Có Số Đuôi Tỷ Lệ Tiền Cược Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa Vòng Cược Áp Dụng
8 8% 200,000 VND 8,000,000 VND 3 Sảnh Thể Thao
88 18%
888 38%
8888 68%
88888 88%

3. Số tiền cược tối thiều : 200,000 VND

4. Mỗi thành viên có thể nhận tối đa : 8,000,000 VND trong thời gian khuyến mãi.

5. Doanh thu cược yêu cầu : 3 Vòng

6. Thời gian được tính từ 00:00:00 đến 23:59:59 trong ngày.

Ví dụ :

Mã số vé cược : 652988888

Số tiền cược thua : 1,000,000 VND

Tỷ Lệ thưởng : 88%

Tiền hoàn cược thua : 1,000,000 * 88% = 880,000 VND

Doanh thu cược yêu cầu : 2,640,000 VND

7. Vé cược thua sẽ không được tính nếu thành viên chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của chương trình khuyến mãi gửi tiền lần đầu.

8. Các vé cược hòa , hủy , vô hiệu, cược hai bên và cược trong Number Game sẽ không được tính là vé cược hợp lệ.

9. Thành viên cần liên hệ nhân viên Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và cung cấp mã vé cược để được nhận thưởng, trong vòng 24 giờ sau khi vé cược được thanh toán.

10. Điều Khoản và Điều Kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

Thưởng Thêm 100% Tiền Thắng Cược Xiên

Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

Nội Dung Chương Trình

Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu sau đây:

 1. English Premier League
 2. Spain Primera Laliga
 3. Italia Serie A
 4. France Ligue 1
 5. UEFA Champions League
 6. Thành viên sẽ được thưởng tối đa 100% tiền thắng khi có vé cược xiên hợp lệ.Cược Xiên Combo , Xiên tổ hợp sẽ không được tính.Số tiền thưởng tối đa lên đến 300,000,000 VND.
 7. Các trận đấu trong cược xiên phải nằm trong 5 giải đấu quy định của chương trình Khuyến mãi. Tỷ lệ cược của mỗi trận trong cược xiên không được dưới 1.5 (DEC).
Các Loại Cược Xiên Tiền Thưởng Vòng Cược Yêu Cầu
Xiên 3 5% Tiền Thưởng 1 Vòng Cược
Xiên 4 10% Tiền Thưởng
Xiên 5 15% Tiền Thưởng
Xiên 6 20% Tiền Thưởng
Xiên 7 30% Tiền Thưởng
Xiên 8 40% Tiền Thưởng
Xiên 9 50% Tiền Thưởng
Xiên 10 60% Tiền Thưởng
Xiên 11 70% Tiền Thưởng
Xiên 12 80% Tiền Thưởng
Xiên 13 90% Tiền Thưởng
Xiên 14 trận trở lên Tối đa 100% Tiền Thưởng

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Trong vòng 48 giờ thành viên cung cấp mã vé cược xiên hợp lệ cho nhân viên Chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được kiểm tra và cập nhật tiền thưởng.
  Thời gian kiểm tra và cập nhật tiền thưởng chậm nhất trong vòng 24 giờ.
  Thành viên có thể rút tiền ngay sau khi đạt đủ 1 vòng doanh thu cược của khuyến mãi
 2. 2. Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu của chưởng trình quy định.
  Tỷ lệ cược của mỗi trận xiên không được dưới 1.5 (DEC)
 3. 3. Trong vé cược xiên nếu có 1 trận đấu có tỷ lệ cược dưới 1.5 ( DEC) thì coi như vé cược xiên không hợp lệ.
 4. 4. Nếu trong vé cược xiên có 1 trận đấu bị hũy hoặc hoãn thì vẫn được tính những trận xiên còn lại. Ví dụ :
  Thành viên có vé cược xiên 7 và trong đó có 1 trận bị Hũy hoặc hoãn thì vé cược xiên đó được tính thành Xiên 6.
  Số tiền thưởng của cược Xiên 6 là : 20%
 5. 5. Chương trình khuyến mãi không được hưởng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
 6. 6. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ dựa trên số tiền thắng cược của 1 vé cược xiên hợp lệ.
  Ví dụ : Thành viên có vé cược Xiên 8 và tiền đặt cược là 1,000 VND, tiền thắng cược là 50,000VND.
  Cách tính : 50,000 x 40% = 20,000VND. ( tiền thưởng )
 7. 7. Thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5; Hồng Kông 0.5; hoặc trận đấu hủy, hòa, cược vô hiệu hoặc cược đối lập sẽ không tính vào doanh thu cược của khuyễn mãi.
 8. 8. Mỗi thành viên chỉ được tham gia duy nhất 1 lần cho chương trình khuyến mãi.
  Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.
  Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
 9. 9. Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 10. 10. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến khuyến mãi thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về K8, nhưng K8 luôn cố gắng hết sức để xử lý theo cách tốt nhất cho hai bên. K8 sẽ không xem xét mọi khiếu nại của thành viên hoặc bên thứ ba liên quan sau khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 11. 11. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
THƯỞNG SINH NHẬT LÊN ĐẾN 608,000 VND

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2019 đến 23:59:59 ngày 31/08/2019 (Giờ Việt Nam).

YÊU CẦU:

1. Thành viên tại K8 có sinh nhật trong thời gian khuyến mãi và thực hiện gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong tháng sinh nhật sẽ nhận được Tiền Thưởng Sinh Nhật 108,000 VND Miễn Phí.

2. Tiền Thưởng Sinh Nhật cần trải qua 5 vòng cược tại tất cả các sảnh (ngoại trừ xổ số Việt Nam) trước khi yêu cầu rút tiền.

* Ví dụ:

Tiền Thưởng Sinh Nhật = 108,000 VND

Số tiền cược yêu cầu = 108,000 x 5 = 540,000 VND

3. Ngoài ra, người chơi sẽ nhận thêm Tiền Thưởng Nóng 500,000 VND khi có giao dịch gửi tiền mới từ 1,200,000 VND trong tháng sinh nhật.

4. Đối với thành viên nhận Tiền thưởng nóng 500,000 VND, thành viên cần hoàn thành 8 vòng cược của tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.

* Ví dụ:

Tiền Thưởng Nóng = 500,000 VND

Số tiền cược yêu cầu = (1,200,000 +500,000) x 8 = 13,600,000 VND

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Thành viên cần liên hệ Nhân viên Hỗ Trợ Trực Tuyến để đăng ký tham gia khuyến mãi.

2. Đối với khuyến mãi Tiền thưởng nóng 500,000 VND, thành viên cần gửi tiền và liên hệ Nhân viên Hỗ Trợ Trực Tuyến để đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.

3. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi 1 lần duy nhất . K8 có quyền yêu cầu xác minh thêm thông tin, từ chối, hủy bỏ khuyến mãi khi phát hiện hành vi gian lận.

4. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI, NHẬN THƯỞNG 20,000,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :

THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8


HÌNH THỨC GIỚI THIỆU:

NGƯỜI GIỚI THIỆU CẦN GỬI TIỀN TỐI THIỂU 300,000 VND.

CHẾ ĐỘ TẶNG THƯỞNG:

PHẦN THƯỞNG 1

1. Nhận ngay tiền thưởng khi:

SỐ NGƯỜI GIỚI THIỆU TỔNG TIỀN GỬI
TRONG VÒNG 30 NGÀY
THƯỞNG VÒNG CƯỢC YÊU CẦU SẢN PHẨM
1 ≥1,000,000 VND 100,000 VND 5 Tất cả các sảnh (ngoại trừ xổ số Việt Nam)
1 ≥2,000,000 VND 200,000 VND 5
1 ≥3, 000,000 VND 300,000 VND 5

PHẦN THƯỞNG 2

2.Thưởng lần 2 khi:

SỐ NGƯỜI GIỚI THIỆU THỜI GIAN SỐ TIỀN GỬI THƯỞNG VÒNG CƯỢC YÊU CẦU SẢN PHẨM
5 14 NGÀY ≥1,000,000 VND 200,000 VND 5 Tất cả các sảnh (ngoại
trừ xổ số Việt Nam)

PHẦN THƯỞNG 3

3. Thưởng lần 3 khi người được giới thiệu tăng cấp bậc sao trong vòng 90 ngày:

CẤP SAO THƯỞNG VÒNG CƯỢC
YÊU CẦU
SẢN PHẨM
4 Sao 5,000,000 VND 1 Tất cả các sảnh (ngoại
trừ xổ số Việt Nam)
5 Sao 10,000,000 VND 1
6 Sao 20,000,000 VND 1

CÁCH ĐĂNG KÝ:

*Sau khi đạt yêu cầu nhận thưởng, gửi email với tiêu đề: “Giới thiệu thành viên mới”, cung cấp tên đăng nhập của người giới thiệu và người được giới thiệu gửi đến vncs@k8.com.

*Bản đăng ký khuyến mãi phải được gửi trong vòng 30 ngày sau khi người được giới thiệu đạt yêu cầu nhận thưởng, nếu vượt quá thời gian, quý khách sẽ không được nhận khuyến mãi này.

Liên hệ Nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. 1. Khuyến mãi này có thể tham gia cùng các khuyến mãi khác.
 2. 2. Người giới thiệu gửi tiền tối thiểu 300,000 VND & cược tối thiểu 1 ván trước khi nhận thưởng.
 3. 3. Người giới thiệu và người được giới thiệu không phải đại lý K8 và không thuộc thành viên đại lý.
 4. 4. Thành viên đã có tài khoản K8 trước đó không thể trờ thành người được giới thiệu và chỉ thuộc 1 người giới thiệu.
 5. 5. Các điệu khoản & điều kiện chung tại K8 được áp dụng cho khuyến mãi này.(Xem Tại Đây)
THƯỞNG THĂNG CẤP SAO LÊN ĐẾN 5,888,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :

THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8

NỘI DUNG:

THƯỞNG THĂNG CẤP SAO CHO THÀNH VIÊN DỰA TRÊN DOANH THU CƯỢC HOẶC TIỀN GỬI TƯƠNG ỨNG NHƯ SAU

CẤP SAO ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP TIỀN THƯỞNG
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 300.000.000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi 288,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 1.500.000.000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi 588,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần tại 1 sảnh đạt từ 3,000,000,000 VND trở lên 888,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 9,000,000,000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi hoặc 1 lần gửi tiền từ 1,500,000,000 VND trở lên với 2 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao 1,888,000 VND
1 lần gửi tiền từ 6,000,000,000 VND trở lên với 8 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao 5,888,000 VND

HÌNH THỨC THAM GIA:

 1. GỬI EMAIL VỚI TIÊU ĐỀ “THĂNG CẤP SAO ”. NỘI DUNG: TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ CẤP BẬC SAO GỬI ĐẾN VNCS@K8.COM.
 2. LIÊN HỆ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. 1.DOANH THU CƯỢC (TẠI 1 SẢNH TRÒ CHƠI) ĐƯỢC TÍNH TỪ 00:00H THỨ HAI ĐẾN 23:59H CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN.
 2. 2.K8 TỔNG KẾT DOANH THU CƯỢC VÀ CẬP NHẬT TIỀN THƯỞNG LÚC 18:00H THỨ HAI HÀNG TUẦN
 3. 3. TIỀN THƯỞNG CẦN TRẢI QUA 1 VÒNG CƯỢC TẠI TẤT CẢ CÁC SẢNH (NGOẠI TRỪ XỔ SỐ VIỆT NAM) TRƯỚC KHI YÊU CẦU RÚT TIỀN.
 4. 4.CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
HÃY THAM GIA CÂU LẠC BỘ VIP ĐỂ HƯỞNG CÁC TIỆN ÍCH CÓ 1 KHÔNG 2 DÀNH CHO GIỚI THƯỢNG LƯU
Thông tin bổ sung X
Thời Gian Chương Trình: Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 05/02/2019 đến 23:59:59 ngày 11/02/2019 (GMT+7). Cách Tham Gia: 1. Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 sẽ bắt đầu vào 2 giờ trưa và 7 giờ tối (giờ Việt Nam). 2. Một "cơn mưa" Lì Xì sẽ rơi xuống tại 3 trang: trang chủ K8, trang khuyến mãi K8 và trang Điều Khoản và Điều Kiện "Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019" này. 3. Thành viên cần đăng nhập vào tài khoản K8 sẵn sàng, để nhấp nhiều Bao Lì Xì nhất tại 1 trong 3 trang, trong thời gian 10 giây. 4. Giải thưởng của Bao Lì Xì sẽ được thông báo, và tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật. Điều Khoản & Điều Kiện: 1. Khuyến mãi sẽ diễn ra 2 lần trong một ngày:
Thời gian (giờ Việt Nam) Dành cho Thành viên K8 Tại Trang Thời gian nhấp Bao Lì Xì Giá trị Bao Lì Xì
2 giờ trưa 0 Sao (chưa gửi tiền) Trang chủ, Trang khuyến mãi K8 và Trang Điều Khoản và Điều Kiện "Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019" này 10 giây Chỉ mở các phiên Tiền Lì Xì:
"Chúc Quý Khách May Mắn Lần Sau"
1,000 VND
2,000 VND
5,000 VND
7 giờ tối >= 1 Sao (đã gửi tiền) & Doanh thu
>= 3 triệu trong ngày hôm trước.
Tất cả các phiên

2. Dành cho Thành viên K8 >= 1 Sao: cần đạt 3,000,000 VND doanh thu cược hợp lệ vào ngày hôm trước, để tham gia Mưu Lì Xì vào 7 giờ tối hôm sau. 3. Hãy Chia Sẻ Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 đến bạn bè để cùng nhận Lì Xì K8. Thành viên chia sẽ thành công qua ứng dụng sẽ được NHẬN THÊM 10 GIÂY nhấp Bao Lì Xì được cộng vào hôm sau. 4. Bao Lì Xì mỗi ngày bao gồm:
Giá trị Mệnh giá Vòng cược
"Chúc Quý Khách May Mắn Lần Sau" - -
Tiền Lì Xì 1,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 2,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 5,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 10,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 20,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 50,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 100,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 200,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 500,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 1,000,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ

6. Tiền Lì Xì sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản ngay sau khi mưa lì xì trong ngày kết thúc. 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.